Đang xử lý

Hồ Thu Hương

( 0 )

Đã từng sinh sống tại 7 quốc gia trên 4 châu lục, Hương hiện đang quản lý các dự án phát triển cộng đồng công dân toàn cầu.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận