Đang xử lý

Phạm Anh Đức

( 0 )

Đã từng sinh sống tại CH Séc, Brazil, Pháp, Anh Quốc và Trung Quốc, Phạm Anh Đức hiện đang thành lập chi nhánh cho công ty Séc tại Việt Nam.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận