Đang xử lý

Nguyễn Phan Linh

( 0 )

Là một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông xã hội, Linh đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại New Zealand, CH Séc và Singapore.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận