Đang xử lý

Ryoko Toyama

( 0 )

Ryoko Toyama là Giáo sư của Trường Sau đại học Chuo về Quản lý chiến lược thuộc Đại học Chuo, Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Sau đại học về Khoa học tri thức của Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Bà nghiên cứu về lĩnh vực chiến lược, quản lý công nghệ, và quản lý tri thức.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Quản trị dựa vào tri thức, Nxb Thời đại & DT Books, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận