Đang xử lý

Ikujiro Nonaka

( 0 )

Ikujiro Nonaka là Giáo sư danh dự của Trường Sau đại học về Chiến lược công ty quốc tế thuộc Đại học Hitotsubashi ở Tokyo, Học giả Xerox xuất sắc thuộc Đại học California, Berkeley, và Học giả Drucker xuất sắc thường trực tại Viện Drucker, Đại học Claremont Graduate ở Claremont, California. Là người khởi đầu Lý thuyết sáng tạo tri thức (Knowledge Creation Theory) của doanh nghiệp, công trình nghiên cứu của ông tập trung vào việc quản lý sáng tạo tri thức nhằm phát triển thế hệ những nhà lãnh đạo kinh doanh tiếp theo.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Quản trị dựa vào tri thức, Nxb Thời đại & DT Books, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận