Đang xử lý

Jason Fried

( 0 )

Jason Fried là người đồng sáng lập và chủ tịch của công ty 37signals.

Anh tin rằng giá trị thực sự và cái đẹp nằm trong những điều cơ bản nhất. Jason đồng viết với những tác giả khác tất cả các quyển sách của 37signals.

Anh cũng đi khắp thế giới để diễn thuyết về kinh doanh, thiết kế, quản lí và phần mềm.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Khác biệt để thành công (Rework), NXB Trẻ & First New, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận