Đang xử lý

David Heinemeier Hansson

( 0 )

David Heinemeier Hansson sinh ngày 15.10.1979 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Anh được biết đến là một người lập trình và thiết kế ra cấu trúc phát triển web Ruby on Rails thông dụng.

Anh cũng là người đồng thiết kế phần mềm ứng dụng tại công ty 37signals.

Hansson đã cùng Dave Thomas viết quyển Agile Web Development with Rails năm 2005, anh viết phần The Facets of Ruby Series.

Anh cũng cộng tác viết chung quyển Rework với Jason Fried.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Khác biệt để thành công (Rework), NXB Trẻ & First New, 2012

 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận