Đang xử lý

Andy Bruce

( 0 )

Andy Bruce là CEO của SofTools-một công ty phát triển website chuyên hỗ trợ những doanh nhân.

Ông cũng tư vấn trong lĩnh vực lập kế hoạch và đổi mới, cố vấn cho Hội đồng công ty hay những doanh nghiệp thầu khoán.

Ông hiện đang sống tại Marlow và có sở thích là chơi tennis, bóng bầu dục, leo núi.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Quản Lý Dự án, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2005
  • Khách hàng là trên hết, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2006
  • Hành Động Hiệu Quả, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2007
  • Tư duy chiến lược, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2007

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận