Đang xử lý

Dave Ulrich

( 0 )

Ông là Tiến sỹ, giáo sư Đại học Michigan và là một chuyên gia có tiếng tăm trong lĩnh vực đào tạo quản lý

Là tác giả của 12 cuốn sách, trong đó có cuốn Why the Bottom Line Isn’t!.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận