Đang xử lý

Jacky Tai

( 0 )

Ông tốt nghiệp ngành tiếp thị, Đại học Wisconsin, Madison (Mỹ) - một trường đại học Top 10 vào năm 1994.

Đứng đầu bộ phận tiếp thị của một số công ty ở Mỹ và Singapore trong 10 năm, Jacky học được rằng những gì ngăn cách chiến thắng từ thua thường là chiến lược đúng đắn. Ông gia nhập doanh nghiệp quốc tế IE Singapore vào năm 2004, nơi ông đã phát triển đột phá chương trình đào tạo thương hiệu đó với sự tham dự của hơn 2.000 công ty.

Trong năm 2007 Jacky gia nhập StrategiCom - The B2B Thương hiệu Chuyên gia, nơi có 11 văn phòng trên toàn cầu và 110 chuyên gia tư vấn toàn thời gian, như là một tư vấn chính và dành thời gian của mình giúp đỡ khách hàng phân biệt thương hiệu của mình hiệu một cách quả hơn.

Tác phẩm tiêu biểu

  • Get a name – Đặt tên thương hiệu
  • Transforming Your Business Into A Brand
  • Great Asian Brands: Tiger Beer 
  • Killer Differentiators – Sát thủ khác biệt hóa

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận