Đang xử lý

Wilson Chew

( 0 )

Wilson Chew tốt nghiệp với bằng thạc sĩ Chiến lược & Tài chính của trường Đại học Kinh Tế Strathclyde. Một chiến lược kinh doanh cho hơn 10 năm trong công ty và chiến lược thương hiệu, Wilson đã tư vấn cho nhiều tổ chức có uy tín bao gồm Aetos, Amtek, CrimsonLogic, Chloride Battery, Intraco, International Enterprise Singapore, Leeden và Oberthur Card Systems. Wilson đã được đặc trưng trong The Edge Weekly về kinh doanh để chiến lược thương hiệu kinh doanh và là một khách thường xuyên vào " Connecting Business" trên kênh News Asia (TV) và " Positive Business Minutes " trên 938Live (radio). Wilson là Tư vấn chính và Tổng Giám đốc StrategiCom. Wilson tình nguyện là Giám đốc Điều hành danh dự của International Arthritis Foundation của Singapore.

Tác phẩm tiêu biểu

  • Get a name – Đặt tên thương hiệu
  • Killer Differentiators – Sát thủ khác biệt hóa

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận