Đang xử lý
Asean Diệu Kỳ

Asean Diệu Kỳ

( 0 )
35.000 đ
Tại sao? Không một tổ chức khu vực nào khác đã làm được nhiều như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc cải thiện điều kiện sống của một bộ phận đáng kể nhân loại. Hơn 600 triệu người sống trong khu vực có bước tiến đáng kể trong 50...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận