Đang xử lý

Kishore Mahbubani

( 0 )

Kishore Mahbubani sinh ngày 24 Tháng 10 năm 1948. Từ năm 1971 đến năm 2004, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao và là Đại diện Thường trực của Singapore tại Liên hợp quốc. Trong vai trò đó, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào tháng 1 năm 2001 và tháng 5 năm 2002. Ông còn là Hiệu trưởng Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew tại Đại học Quốc gia Singapore.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận