Đang xử lý

Kishore Mahbubani

( 0 )

Kishore Mahbubani sinh ngày 24 Tháng 10 năm 1948. Từ năm 1971 đến năm 2004, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao và là Đại diện Thường trực của Singapore tại Liên hợp quốc. Trong vai trò đó, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào tháng 1 năm 2001 và tháng 5 năm 2002. Ông còn là Hiệu trưởng Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew tại Đại học Quốc gia Singapore.

Asean Diệu Kỳ

Asean Diệu Kỳ

( 0 )
35.000 đ
Tại sao? Không một tổ chức khu vực nào khác đã làm được nhiều như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc cải thiện điều kiện sống của một bộ phận đáng kể nhân loại. Hơn 600 triệu người sống trong khu vực có bước tiến đáng kể trong 50...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận