Đang xử lý

Brene Brown

( 0 )

Brene Brown (sinh ngày 18 tháng 11 năm 1965) là một nhà xã hội học lừng danh người Mỹ, đồng thời cũng là tác giả - diễn giả và giáo sư nghiên cứu tại Đại học Houston. Hơn mười lăm năm qua, bằng một loạt các chuyên đề nghiên cứu, Brene Brown đã khơi dậy một cuộc luận đàm về giá trị của lòng can đảm, sự dám tổn thương và phẩm cách xứng đáng qua những tác phẩm nổi tiếng của mình.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận