Đang xử lý

Brene Brown

( 0 )

Brene Brown (sinh ngày 18 tháng 11 năm 1965) là một nhà xã hội học lừng danh người Mỹ, đồng thời cũng là tác giả - diễn giả và giáo sư nghiên cứu tại Đại học Houston. Hơn mười lăm năm qua, bằng một loạt các chuyên đề nghiên cứu, Brene Brown đã khơi dậy một cuộc luận đàm về giá trị của lòng can đảm, sự dám tổn thương và phẩm cách xứng đáng qua những tác phẩm nổi tiếng của mình.

Vươn Lên Từ Thất Bại

Vươn Lên Từ Thất Bại

( 0 )
55.000 đ
Tác giả Brené Brown, nhà xã hội học lừng danh đã khơi dậy một cuộc luận đàm về giá trị của lòng can đảm, sự dám tổn thương và phẩm cách xứng đáng qua những tác phẩm nổi tiếng của cô. Chủ đề của cuốn sách tiếp theo này, Vươn...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận