Đang xử lý

Stephen H. Rhinesmith

( 0 )

Stephen H. Rhinesmith là cộng tác viên cao cấp của Trung tâm Đào tạo Kĩ năng Điều hành Oliver Wyman. Ông từng là Đại sức đặc biệt của Myyx tại Liên Xô và nguyên Chủ tịch của Holland America Line.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận