Đang xử lý

Peter C. Cairo

( 0 )

Peter C. Cairo là cộng tác viên cao cấp của Trung tâm Đào tạo Kĩ năng Điều hành Oliver Wyman, nguyên là Chủ nhiệm Khoa Tâm lý Tư vấn và Tổ chức thuộc đại học Columbia, Mỹ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận