Đang xử lý

John Buchan

( 0 )

John Buchan (26/8/1875 - 2/11/1940) là một tiểu thuyết gia, sử gia và chính trị gia người Scotland vĩ đại. Ông là tác giả của cuốn sách The Thirty-Nine Steps (tạm dịch: 39 bậc cấp), một tiểu thuyết tình báo ly kỳ điển hình của văn học Anh.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận