Đang xử lý

Eunice Parisi-Carew

( 0 )

Eunice Parisi-Carew là một nhà tư vấn và chuyên gia đào tạo về quản lí tài năng, đồng thời cũng là một thuyết gia có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Với nguồn kinh nghiệm dồi dào trong các khía cạnh thuộc lĩnh vực quản lí và phát triển tổ chức, bà đã thiết kế, chỉ đạo và ứng dụng nhiều dự án huấn luyện và tư vấn cho hàng loạt các công ty hàng đầu ở Bắc Mỹ như Merrill Lynch, AT&T, Hyatt Hotels, Transco Energy Company và cả Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi xã hội.

Xây dựng nhóm, kĩ năng lãnh đạo, biến động trong tổ chức và quản lí cuộc sống là những chủ đề thường hay được đề cập đến trong các buổi nói chuyện, hội thảo và các bài báo của bà. Bà cũng là đồng sáng lập chuỗi sản phẩm Nhóm làm việc hiệu quả với The Ken Blanchard Companies.

Bà đã từng chỉ đạo một chương trình đào tạo cử nhân về lĩnh vực Hoạt động và Lãnh đạo nhóm ở trường Đại học Hartford, và là thành viên bán thời gian trong ban chủ nhiệm khoa trường Đại học American. Ngoài ra, bà còn là thành viên trong Hội đồng giám đốc Viện NLT và là phó giám đốc Các Dịch Vụ Chuyên môn của The Ken Blanchard Companies.

Bà nhận bằng tiến sĩ Giáo dục chuyên khoa Khoa học Hành vi ở Đại học Massachusetts và là một nhà tâm lí học được cấp phép hành nghề tại bang Massachusetts. Hiện bà là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của chương trình Văn Phòng của Tương Lai (Office of the Future) của The Ken Blanchard Companies. Công việc của bà là nghiên cứu xu hướng sẽ xảy ra trong vòng 5 đến 10 năm tới trong các môi trường làm việc để tìm hiểu mối liên hệ giữa chứng và vai trò của người lãnh đạo, các tổ chức và nhiều vấn đề kinh tế khác.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:

  • Vị giám đốc một phút & Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2007

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận