Đang xử lý

Hướng Dẫn Đăng Ký

BƯỚC 1: Bấm vào link Đăng nhập ở đầu trang
 B1 dang nhap dang ki copy.jpg

BƯỚC 2: nhấn vào menu Đăng Ký
 B2 dang ki copy.jpg

BƯỚC 3: nhập đầy đủ thông tin tài khoản. Bấm nút Tạo tài khoản để hoàn tất.