Đang xử lý

Christian Heinrich

( 0 )

Christian Heinrich sinh năm 1965 tại Sélestat, Pháp. Ông tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tại Strasbourg. Ông thực hiện phần minh họa cho 30 tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau, trong đó có 8 cuốn của Christian Joilibois.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận