Đang xử lý

David Clark

( 0 )

David Clark là một chuyên gia được công nhận trên trường quốc tế về chủ đề Học thuyết Buffett (Buffettology) và là nhà quản lý một nhóm tổ chức đầu tư tư nhân tại Omaha, Nebraska. Họ đã cùng nhau viết bốn quyển sách bán chạy nhất về các phương pháp đầu tư của Warren Buffett. Các quyển sách của họ, Đạo của Warren Buffett, Học thuyết Buffett Mới, Bài tập Học thuyết Buffett, và Học thuyết Buffett, đã được xuất bản với hơn mười bảy ngôn ngữ trên toàn thế giới, bao gồm cả tiếng Hoa, tiếng Nga, tiếng Do Thái và tiếng Ả-rập.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Đạo của Warren Buffett, Nxb Trẻ & Dtbooks, 2010
  • Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett, Nxb Trẻ & Dtbooks, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận