Đang xử lý

Bennie Bough

( 0 )

Bennie Bough, Tiến sĩ, Chủ tịch của Bough Communications, là một diễn giả, đứng đầu các cuộc họp seminar, là nhà tư vấn và là cựu Chủ tịch của Tổ chức Toastmaster quốc tế. Với 35 năm kinh nghiệm diễn thuyết và đào tạo, ông đã chia sẻ những kinh nghiệm đầu tiên, đặc biệt là trong việc làm sao để có được những bài nói có hiệu quả dù là cuộc nói chuyện mặt đối mặt hay trước một cuộc họp có cả ngàn người. Ngoài Mỹ và Canada, ông đã từng đào tạo về kỹ năng giao tiếp ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Pakistan và Đài Loan.

Khách hàng của ông bao gồm những Chương trình Phát triển Hoa Kỳ, Bộ Hải quân, Trung tâm bảo vệ Môi Trường và Tổng công ty Khoa học Ứng dụng Quốc tế. Ông đã lấy bằng tiến sĩ Quan hệ quốc tế tại trường Đại học George Washington.

Để biết thêm thông tin về những cuộc họp seminar, sách và bằng của Bennie Bough, hoặc là lên kế hoạch mời ông về diễn thuyết cho công ty hoặc tổ chức của bạn, hãy liên hệ:

  • Bough Communications, Hoa Kỳ
  • Fairfax Station, VA 22039-3169
  • Điện thoại: 703-690-9701 hoặc 703-690-2829
  • Email: bbough@cox.nets

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận