Đang xử lý

Jo Condrill

( 0 )

Condrill, là người sáng lập, Chủ tịch của GoalMinds. Bà vừa là diễn giả, người gây dựng và tư vấn với hơn 25 năm kinh nghiệm trong kinh doanh, chính phủ và các tổ chức tình nguyện. Jo là tác giả của: Take Charge of Your Life: Dare to Pursue Your Dreams và đồng tác giả của From Book Signing to Best Seller.

Jo đứng đầu câu lạc bộ Toastmaster ở khu vực Washington, D.C. và đứng đầu trong tổ chức thế giới này; sau đó trở thành thành viên Ban điều hành.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trao tặng cho Jo giải thưởng dân sự cao nhất của Quân đội, Huân chương Dân sự Đặc biệt (Decoration Exceptional Civilian Service), vì vị trí lãnh đạo của bà trong Lầu năm góc.

Jo là học viên trong ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Lake và là Thạc sĩ ngành Quản trị cộng đồng của trường Đại học Trung tâm Michigan.

  • GoalMinds, Inc. http://www.goalminds.com
  • Email: info@goalminds.com
  • Phone: 310-993-7553 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận