Đang xử lý

Robert G. Allen

( 0 )

Robert G. Allen là tác giả của một số cuốn sách viết về tài chính thành công nhất trong lịch sử. Ông đã giúp nhiều người Bắc Mĩ trở thành triệu phú. Hai cuốn sách đầu tay của ông Nothing DownCreating Wealth đều bán được hơn 1 triệu bản mỗi cuốn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận