Đang xử lý

Stephen A. Miles

( 0 )

Stephen A. Miles sinh ngày 28.11.1967, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Heidrick & Struggles, chuyên về các lãnh vực kế nhiệm CEO, Hiệu quả Hội đồng quản Trị, và Huấn luyện Nhà điều hành Cao cấp. Ông cũng là thành viên chủ chốt của Ban Giám sát hoạt động Hội đồng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận