Đang xử lý

Nathan Bennett

( 0 )

Nathen Bennett là giáo sư ngành Quản lý tại Trường Quản Lý thuộc Đại Học Georgia Tech. Ông hoạt động với tư cách cố vấn thông qua công ty của mình, Red Bouy Consulting, LLC (www.redbouyconsulting.com). Ngoài cuốn Sự nghiệp là một trò chơi, Nathen Bennett còn là đồng tác giả với Stephen A. Miles trong cuốn “Riding Shotgun: The Role of the COO” (Nhà xuất bản Đại Học Stanford, 2006).

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

Cẩm nang giám đốc điều hành, Nxb Tôn giáo, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận