Đang xử lý

Chiu Kon-Loh

Chiu Kon-Loh, một cái tên quê mùa, bỗng chốc lừng danh và được lùng tìm khắp mạng Internet, nhờ một câu chuyện hấp dẫn dị thường.

Thật sự không ai biết Chiu Kon-Loh (Triệu Cản Lư), cho tới khi Điệu Slow Trong Thang Máy xuất hiện và nổi đình nổi đám.

Trong vòng một tháng, Điệu Slow Trong Thang Máy nhận được hơn 100 triệu lần nhấp chuột.

Mỗi ngày, có hàng vạn người lên mạng chờ đọc truyện của anh.

Mỗi ngày, họ đều tìm thấy ở Chiu Kon-Loh những bất ngờ hoan hỉ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận