Đang xử lý

Gunter Pauli

( 0 )

Gunter Pauli là chuyên gia kinh tế người Bỉ và là nhà thiết kế của Nền Kinh Tế Xanh đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh Tế Xanh Lam. Mỗi tuần ông xuất bản một mô hình kinh doanh sáng tạo đã được đánh giá cao đâu đó trên thế giới. Ông đã cạnh tranh thành công trên thị trường trong vai trò chủ doanh nghiệp, và trên 50 dự án tổ chức của ông tham gia chứng minh tính khả thi thương mại của những sáng kiến này.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận