Đang xử lý

Nguyễn Thị Duyên Sanh

( 0 )

Sinh năm 1953 tại Huế.

Quê quán: Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Sống và làm việc tại Huế.

Email: nduyensanh@ymail.com

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận