Đang xử lý

Hoàng Thị Thọ

( 0 )

Bút danh: Hoàng Dạ Lê, Hoàng Hoa

Quê quán: Nguyệt Biều, thành phố Huế.

Sinh năm 1952, tại Cầu Hai – Huế.

Viết báo trong phong trào đô thị miền Nam Việt Nam từ năm 1971.

Làm báo chuyên nghiệp từ năm 1979. Là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam.

Từng cộng tác cho Đài truyền thanh Huế và các báo: Sài Gòn Tiếp thị, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, Kiến trúc, Nhà đẹp, Du lịch, Nhà báo Huế, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế cuối tuần, Thế giới Ẩm thực…

Bà còn là chủ biên Nhà báo Huế, cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế từ 1995-2008.

Tác phẩm đã xuất bản

  • Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế, Nxb Thuận Hóa & Phương Nam Book, 2014

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận