Đang xử lý

Russell Lawson

Russell Lawson là Chủ tịch mảng Các Vấn đề về Quan hệ Công chúng của Liên đoàn các Doanh nghiệp Nhỏ ở Wales, với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, trải rộng từ luật, chăm sóc sức khỏe, bất động sản, đến phân tích kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Ông còn là nhà báo, diễn giả thường xuyên kiêm nhà bình luận báo chí về các vấn đề của doanh nghiệp nhỏ.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Xì xầm vs Hét to – Bí kíp X trong quảng cáo, NXB Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh & First News, 2012

 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận