Đang xử lý

Richard Bode

( 0 )

Richard Bode làm việc tại McGraw Hill và đã từng là tổng biên tập viên, diễn giả tại Burston-Marsteller. Với tư cách là một người viết tự do, ông đã cộng tác bài cho những tờ như Reader's Digest, Good Housekeeping, Sail, Sports Illustrated. Ông cũng là tác giả của cuốn sách Blue Sloop at Dawn (1979), được trích đăng trên Sports Illustrated, Newsday Sunday Magazine, và Sail. Ông mất vào năm 2003 vì bệnh ung thư.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Biển cả và giá trị cuộc sống, Nxb Văn hóa Sài Gòn & First News, 2012
  • Người đi tìm tặng vật của biển, Nxb Văn hóa Sài Gòn & First News, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận