Đang xử lý

Luis García Jambrina

( 0 )

Luis García Jambrina (sinh năm 1960), là giáo sư văn học Tây Ban Nha tại trường Đại học Salamanca đồng thời là tiến sĩ triết học.

Bên cạnh đó, ông cũng viết kịch bản phim và truyền hình. Ông có nhiều bài viết và một số sách bình luận về văn học, đã biên soạn và xuất bản tuyển tập về các nhà thơ lớn của Tây Ban Nha.

Luis García Jambrina nhận Giải bình luận văn học Fray Luis de Leon năm 1999 và Giải truyện ngắn của tờ Công báo khu vực năm 2006. Ngoài ra, ông cũng bình luận thơ cho tờ phụ san ABCD về Mỹ thuật và Văn học. Là tác giả của những tập truyện ngắn như Đối lập với nhà xác và Những thanh toán (1995) và Những xác chết S.A. (2005), sách của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Bản thảo bằng đá là tiểu thuyết đầu tay làm nên tên tuổi của ông.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • Đối lập với nhà xác và Những thanh toán, 1995
  • Những xác chết S.A, 2005
  • Bản thảo bằng đá, NXB Dân Trí, Nhã Nam, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận