Đang xử lý

Hàn Thiếu Công

( 0 )

Hàn Thiếu Công sinh năm 1953.

Như tất cả những người trẻ của thế hệ mình ông từng được phái về nông thôn để cải tạo trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá.

Năm 1978, ông trở về thành phố và tiếp tục học ở trường đại học Hồ Nam.

Bắt đầu viết văn năm 1979 và những tác phẩm đầu tay của ông bị ảnh hưởng rất sâu bởi "nền văn học vết thương".

Mãi đến năm 1975 ông mới hoàn toàn thay đổi thể loại, trở thành người khởi xướng và lý thuyết gia của phong trào "văn học tầm căn".

Hiện nay ông sống ở đảo Hải Nam, và điều hành hội nhà văn địa phương tại đó.

Hàn Thiếu Công được coi là một trong những nhà văn hàng đầu Trung Hoa hiện nay.

Tác phẩm tiêu biểu: 

  • Bố bố bố, Nữ nữ nữ, xuất bản tại Việt Nam năm 2007, Nxb Hội nhà văn và Nhã Nam ấn hành.
  • Từ điển Mã Kiều, xuất bản tại Việt Nam năm 2008, Nxb Hội nhà văn và Nhã Nam ấn hành.
  • Báo cáo chính phủ…, xuất bản tại Việt Nam năm 2009, Nxb Hội nhà văn và Nhã Nam ấn hành.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận