Đang xử lý

Hoàng Tá Thích

Hoàng Tá Thích là em rể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hiện gia đình ông định cư ở Canada.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận