Đang xử lý

Damien Lewis

( 0 )

Damien Lewis là một nhà báo Anh nổi tiếng, người giúp Mende đào thoát và cùng ghi chép lại câu chuyện của cô.

Là một chuyên gia về Sudan, ông đồng thời là nhà hoạt động tích cực chống nạn chiếm hữu nô lệ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận