Đang xử lý

Wayne Cordeiro

( 0 )

Sinh ngày: 20/10/1952 tại Virginia, Mỹ. Ông là một mục sư cao cấp của New Hope Christian Fellowship ở Honolulu, Hawaii - một trong những nhà thờ được yêu thích nhất. Ông còn là một tác giả, một nhạc sỹ và một diễn giả tài ba. Ông viết nhiều quyển sách để rao giảng về Thiên chúa cùng các sách giáo dục, kỹ năng… Ông viết cho tờ Life Journal – tờ tạp chí được sử dụng trong hàng ngàn nhà thờ. Ông còn đứng đầu New Hope Christian College với các cơ sở tại Honolulu, bang Oregon, Tokyo và Myanmar. Hiện tại, ông sống và làm việc tại Honolulu, Hawaii.

Tác phẩm tiêu biểu

  • Doing Church as a Team
  • Dream Releasers
  • Seven Rules of Success
  • Attitudes That Attract Success (Thái độ quyết định thành công)
  • Divine Mentor
  • Leading on Empty
  • The Irresistible Church
  • Sifted 
  • Jesus, Pure and Simple

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận