Đang xử lý

Tom Rath

( 0 )

Là tác giả có nhiều sách lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Sách của ông cũng đã bán được hơn 5 triệu bản và hơn 250 lần xuất hiện trên danh sách bán chạy nhất trên Wall Street Journal.

Ông là một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất của thập kỷ qua. Ông nghiên cứu vai trò của hành vi con người trong y tế, kinh doanh, và kinh tế. Tom viết và nói về một loạt các chủ đề, từ hạnh phúc đến lãnh đạo tổ chức.

Ông là một nhà khoa học cấp cao và cố vấn cho Gallup nơi ông dành 13 năm để nghiên cứu các đề tài của mình cho những quyển sách về lãnh đạo tổ chức. Ông cũng từng là phó chủ tịch của tổ chức nghiên cứu ung thư VHL.

Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Michigan và Đại học Pennsylvania và sống cùng với gia đình tại Arlington, Virginia.

Ông có nhiều quyển sách xuất bản và nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times, Wall Street Journal như:

 • How Full Is Your Bucket? (2004) đồng tác giả với ông nội ông - Donald O. Clifton, đứng đầy danh sách bán chạy của New York Times.
 • Strengths Based Leadership (2009) đồng tác giả với Barry Conchine, nằm trong danh sách bán chạy nhất của Wall Street Journal 
 • Wellbeing: The Five Essential Elements (Người thông minh làm thế nào để hạnh phúc, 2010) đồng tác giả với Jim Harter, nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. 
 • Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông - Strengths Finder 2.0 (2007), đứng nhất danh sách bán chạy của Wall Street Journal , danh sách sách kinh doanh bán chạy nhất toàn thế giới do The Economist bình chọn năm 2011, danh sách sách phi hư cấu bán chạy năm 2012 trên trang amazon.com
 • Eat Move Sleep: How Small Choices Lead to Big Changes (2013) viết về căn bệnh và những nghiên cứu cải thiện căn bệnh ung thư VHL của ông.

Tác phẩm tiêu biểu

 • Eat Move Sleep: How Small Choices Lead to Big Changes (2013)
 • Wellbeing: The Five Essential Elements (Người thông minh làm thế nào để hạnh phúc, 2010)
 • Strengths Based Leadership: Great Leaders, Teams, and Why People Follow (2009)
 • How Full Is Your Bucket? For Kids (2009)
 • StrengthsFinder 2.0 (2007)
 • How Full Is Your Bucket? Positive Strategies for Work and Life (2007)
 • Vital Friends: The People You Can't Afford to Live Without (2006)
 • How Full Is Your Bucket? Positive Strategies for Work and Life (2004)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận