Đang xử lý

Aleksei Abramov

Phó tiến sĩ khoa học lịch sử Aleksei Sergeyevich Abramov sinh năm 1926 tại Moskva.

Ông là nhà sử học và nhà báo, là cộng tác viên văn học của các báo Nước Nga Xô viết và Người xây dựng Moskva (1952-1961), bình luận viên của Đài phát thanh và truyền hình quốc gia (1961-1974); từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức.

Ông là tác giả của một số sách về Lăng Lenin và Khu mộ bên tường Điện Kremli.

Từ năm 1993 ông là Chủ tịch ban điều hành Tổ chức xã hội từ thiện bảo tồn Lăng Lenin.

Tác phẩm tiêu biểu:

Bên tường Điện Kremli, 1979

Lăng Lenin, 1988

Sự thật và bịa đặt về Lăng Lênin và khu mộ bên tường thành Kremli, 2005

Kinh Thánh theo phong cách kinh doanh. Kinh doanh theo phong cách Kinh Thánh, 2004

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận