Đang xử lý

Agathe Hochberg

( 0 )

Agathe Hochberg (sinh ra tại Paris) là nữ tiểu thuyết gia người Pháp.

Cô lớn lên và sống tại cả Pháp lẫn Mỹ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật và thương mại quốc tế, cô tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực điện ảnh. Sau đó, có một thời gian Agathe làm báo chuyên về mảng âm nhạc cho đến khi chuyển sang viết quyển tiểu thuyết đầu tay Bạch mã hoàng tử: chàng ở đâu? vào năm 2003.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • Ce crétin de prince charmant, 2005 (Đã xuất bản ở Việt Nam với tựa Bạch mã hoàng tử, chàng ở đâu?, NXB Hội Nhà Văn, Nhã Nam, 2011)
  • Mes amies, mes amours, mais encore?, 2005
  • La Coupe du monde et autres footaises: le dico non official, 2006
  • Lettres à ma fille, 2006
  • Lettres à mon amour, 2007
  • Lettres à ma mere, 2007

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận