Đang xử lý

Paul R. Gamble

Paul R Gamble là một giáo sư chuyên ngành European Management tại trường đại học University of Surrey, Anh. Ông cũng là hiệu trưởng trường Surrey European Management School (SEMS). Trong suốt sự nghiệp 25 làm marketing, ông đã viết hơn 150 bài tiểu luận và xuất bản rất nhiều sách. Những năm gần đây, ông là việc cho những dự án marketing trong các tập đoàn hàng đầu ở châu Âu và Mỹ. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận