Đang xử lý

Nguyễn Tham Thiện Kế

( 0 )

Ngày sinh: 14.2.1961

Bút danh: Thiện Kế

Quê quán: Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Chức vụ, đơn vị công tác: Báo xây dựng

Hội viên chuyên ngành: Văn xuôi Hội VHNT tỉnh Phú Thọ

Hội viên các chuyên ngành TW : Hội Nhà văn Việt Nam

Tác phẩm tiêu biểu

  • Nơi con tàu không trở lại - Tập truyện - Hội VHNT Vĩnh Phú
  • Nhà của mẹ - Tập truyện - Hội VHNT Phú Thọ
  • Miền đời quên lãng - Tiểu thuyết - Tái bản lần thứ ba (NXB Lao động - 1989. NXB Văn hoá TT - 1996. NXB Hội Nhà văn - 2003).
  • Người cha ở trên trời - Tiểu thuyết - 2001 - NXB Hội Nhà văn
  • Khuôn mặt đẹp - Tập truyện và tiểu thuyết - 2003 - NXB Hội Nhà văn

Giải thưởng

  • Giải nhất kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội (5 năm 1978-1983)
  • Giải A - Thể loại truyện ngắn - Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú 5 năm.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận