Đang xử lý

Shozo Hibino

( 0 )

Tiến sĩ Shozo Hibino là Giáo sư Đại học Chukyo, Nhật Bản, Giáo sư Thỉnh giảng Học viện Khoa học Xã hội Thành phố Tây An, Trung Quốc và là Chủ tịch Hiệp hội Quy hoạch Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội Quy hoạch Toàn cầu; Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Tư duy Đột phá Quốc tế có trụ sở chính tại Mỹ. Đồng thời, ông là thành viên của nhiều hiệp hội của Nhật Bản: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA; Hiệp hội Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản, Hiệp hội Kỹ sư Công nghiệp Nhật Bản; Hiệp hội Quản trị Nhật Bản; Viện nghiên cứu Tokai; Phòng Thương mại Doanh nghiệp Trẻ Nhật Bản... Ông còn là cố vấn về quy hoạch và Tư duy Đột pha cho nhiều cơ quan chính phủ trung ương và địa phương của Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới.

Ông từng tư vấn quản trị cho các công ty và tập đoàn: Toyota Group, Matsushita Group, Mitsubishi Electric Group, Hitachi Group, Sumitomo Group, Canon, Fuji Xerox, Ricoh, TOTO, Viện nghiên cứu hóa dầu Cosmo, ABB, Chubu Electric Power, JVC, Nissan Construction, Ajinomoto, Tokai Bank, Aichi Bank, Nagano JA Bank, Kanda Industry, Tokyo Tokushu Densen, Uni-Charm, Sapporo Beer, Harutono Estama Electronics (Indonesia), Western Knowledge (China), Đồng Tâm Long An Group (Việt Nam)… Giáo sư Shozo Hibino còn là thành viên của Hiệp hội Tư duy Đột phá, các tổ chức chinh phủ và hội nghề nghiệp của nhiều nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Jamaica, Indonesia, Bangladesh, Nam Phi…

Ông là một trong những tác giả chuyên viết về chủ đề “đột phá – breakthrough” và khoa học quy hoạch với các đầu sach: Tư duy Đột phá, Tái cấu trúc đột phá, Đột phá trong quản trị chất lượng, Đột phá trong lĩnh vực chăm sóc y tế, Đi tim giải pháp sáng tạo, Nhập môn Quy hoạch học… Ông từng nhận các giải thưởng Phi Kappa Phi của Đại học Southern California, Giải thưởng Ban Memorial lần thứ 14, Giải thưởng Best Paper, Giải thưởng Thành tựu Khoa học William A. Owens 1999 và nhiều giải thưởng khác.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

Tư duy đột phá, Nxb Trẻ & First News, 2012

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận