Đang xử lý

Dịch Trung Thiên

( 0 )

Dịch Trung Thiên - người Trường Sa, Hồ Nam, năm 1981 tốt nghiệp đại học Vũ Hán, sau khi đạt được học vị thạc sĩ văn học ở lại trường giảng dạy, hiện là giáo sư Học viện Nhân văn Đại học Hạ Môn. Ông nhiều năm nghiên cứu văn học, mỹ học, tâm lý học, nhân loại học, lịch sử học... Đồng thời, ông cũng là học giả mở màn cho chương trình "Bách gia giảng đàn" của đài truyền hình trung ương, trong đó, chương trình "Nhân vật nổi tiếng đời Hán" phát sóng lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2005 được đánh giá rất cao.

Các tác phẩm chủ yếu: Chuyện phiếm người Trung Quốc, Đàn ông và đàn bà Trung Quốc, Độc thành ký, Luận anh hùng, Nghệ thuật nhân loại học.

Sách đã xuất bản tại Việt Nam:

  • Phẩm Tam Quốc, Nxb Công an nhân dân, 2010
  • Luận anh hùng, Nxb Văn học, 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận