Đang xử lý

Lưu Minh Phúc

( 0 )

Đại tá Lưu Minh Phúc là giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, trực thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ông Lưu Minh Phúc nguyên là giám đốc Viện Nghiên cứu xây dựng quân đội, cơ quan chuyên nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề hiện đại hóa và phát triển lực lượng.

Lưu Minh Phúc đã dành 4 năm viết và hoàn thành cuốn sách “Giấc mơ Trung Quốc”.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận