Đang xử lý

Duy Hòa Tống Tử

Duy Hòa Tống Tử thuộc cung Song Tử, tính tình bướng bỉnh, đang học khoa Hán ngữ đối ngoại trường Đại học nào đó... biết đọc sách, biết đếm số, biết nói chuyện, tính nói nhiều, thích chính kịch, văn hài, thích vai nữ chính anh hùng, sẽ cố gắng viết ra những áng văn hay. Các tác phẩm đã ký hợp đồng xuất bản: Công tử vô sỉ (tên tạm dịch), Công tử khó cầu (tên tạm dịch), Dữ quân tuyệt (tên tạm dịch).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận