Đang xử lý

Valentin Skoriatin

Valentin Skoriatin là một nhà báo và nhà nghiên cứu rất nổi tiếng người Nga, tác giả của cuốn Bí Ẩn Về Cái Chết Của Maiacovxki, trong đó đưa ra những giả thuyết mới về cái chết của nhà thơ Nga vĩ đại Vlađimia Maiacốpxki.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận