Đang xử lý

Eugen Herrigel

( 0 )

Eugen Herrigel, giáo sư tiến sĩ ngành triết học, sinh ngày 20.3.1884 tại Kehl (Ðức).

Sau quá trình học tập, ông trở thành giáo sư triết học tại Heidelberg năm 1923.

Từ 1924 đến 1929, Herrigel là giáo sư tại Ðại học Hoàng gia Sendia ở Nhật Bản.

Từ 1929 đến 1948, ông là giáo sư triết học tại Erlangen.

Ông mất năm 1955 tại Partenkirchen.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Thiền trong nghệ thuật bắn cung, Nxb Thời đại & Phương Nam Book, 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận